Anasayfa  Kurumsal  Tarım Kredi Kooperatifleri

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerin bir araya gelerek kurmuş oldukları bir dayanışma ve yardımlaşma modelidir. Tarihi, 1863 yılında kurulan memleket sandıklarına dayanır. Bu bakımdan Tarım Kredi Kooperatifleri, Osmanlı İmparatorluğu'ndan miras kalan ender kurumlardan olduğu gibi Cumhuriyet tarihinin de en köklü kurumlarındandır.

 

Üreticilerin ekonomik menfaatlerini korumak, özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla karşılıklı yardım prensibine dayanarak kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin çalışma konuları şunlardır:

A-Ortakların:

  1. 1-Kısa ve orta vadeli kredi ile her türlü tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılamak,
  2. 2-Mahsullerini değerlendirmek ve pazarlamak,
  3. 3-Müştereken faydalanabilecekleri her çeşit makine, ekipman ve tesisleri temin etmek.

B-Ortak ve gerektiğinde diğer üreticilerin:

  1. 1-Üretim ve zarurî tüketim maddeleri ile üretim araçlarını toptan sağlamak, bu maksatla kuruluşlara iştirak etmek, gerekli tesisleri kurmak, faaliyetiyle ilgili her türlü ithalat ve ihracatı yapmak,
  2. 2-Hükümetçe görev verildiği takdirde, devlet tarafından yapılacak destekleme ödemelerine aracılık etmek,
  3. 3-El sanatlarını geliştirmek ve mamullerini değerlendirmek,
  4. 4-Meslekî ve teknik yönden bilgilerini arttırmak, sosyal ve kültürel konularla ilgili faaliyetlerde bulunmak, kurslar açmak ve seminerler tertip etmek.

C-Mevduat toplamak, bankacılık hizmetleri ve sigorta acenteliği yapmak.

D- Kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere banka ve sigorta şirketi kurmak veya bu gibi kuruluşlara iştirak etmek, finansman ihtiyacı için tahvil çıkarmak.

Tarım Kredi Kooperatifleri yukarıda sayılan görevlerini yerine getirmek ve kuruluş amacını ifa etmek üzere hâlihazırda 1805 hizmet noktası, 17 bölge birliği, 900 bin ortağı ve 15 şirketi ile Türkiye’nin en güçlü paydaş yapısına sahip grubudur. Ortaklarının tarımsal girdi temini ve finansman ihtiyaçlarına çözümler üreten Tarım Kredi Kooperatiflerinin aktifleri ve özkaynakları güçlü bir büyüme sergilemektedir.

Aynı zamanda Türkiye ve ülke tarımı için stratejik alanlarda yatırımlar yapan Tarım Kredi Kooperatifleri, kuruluş amacına ve görevlerine uygun bir biçimde kurgulanmış 15 iştiraki ile üreticilerin Türkiye’nin geçmişindeki rolünü geleceğine taşımasında anahtar roldedir. Bu amaçla tohumculuk, hayvancılık, bitki besleme, yem, bitki koruma, plastik, sigortacılık, bilişim, lojistik, gıda, dış ticaret, petrokimya ve lisanslı depoculuk gibi alanlarda yurtiçi ve yurtdışı yatırımları bulunmaktadır.

Sahip olunan kaynaklarla ortaya çıkarılan yapı, toplamda 8.000 kişiye istihdam sağlamaktadır.

Aktif yapısı, büyük oranda kullandırdığı kredilerden ve tarımsal girdi satışlarından oluşan Tarım Kredi Kooperatifleri, tarımsal krediler pazarının yaklaşık yüzde 10’unu elinde tutmaktadır ve bu bakımdan sektörün üçüncü önemli aktörü konumundadır.

Tarım sigortaları alanında sektörün öncülerinden olan Bereket Sigorta A.Ş., prim bazında yaklaşık % 25 pazar payı ile ikinci büyük sigorta şirketiyken, poliçe adedi bazında % 50’ye yakın pazar payı ile sektör lideridir.

Aynı zamanda kimyevi gübre pazarında % 30, karma hayvan yemi pazarında % 8, tarımsal film ürünlerinde %16, sulama sistemlerinde %5 pazar payına sahiptir.

İŞTİRAKLERİMİZ