KALİTE POLİTİKASI

 Anasayfa  Kalite Politikası

Tarım Kredi Holding A.Ş. olarak ulusal ve uluslararası standartlara, gelişen teknolojik şartlara, çiftçi ortaklarımızın ve müşterilerimizin taleplerine uygun olarak;

• Sürekli yükselen kalite düzeyinde üretim yapmayı,
• Müşteri memnuniyetini arttırmayı
• Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,
• Ürünleri her türlü piyasa koşulunda müşteriye zamanında sunmayı,
• Çalışanlarımızı kalite politikası ve kalite bilinci ile sürekli eğitmeyi
Hedeflemekteyiz.

Bu amaçla

• Faaliyetlerimizin, ürün ve hizmetlerimizin Tarım Kredi Holding strateji, amaç ve hedeflerine uygunluğunu,
• Kalite performansını artırmak için sürekli iyileştirme vizyonu ile süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek standarda getirmeyi ,
• Paydaşlarla etkili iletişim kurarak, beklenti ve ihtiyaçlarını stratejik hedeflerin belirlenmesinde dikkate almayı,
• Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
Taahhüt ederiz.