Kamuoyuna Duyuru

Tarım Kredi Grubu gücünü 1863 yılına dayanan köklü geçmişinden almakta olup kurumsal yönetim ilkeleri olan Adalet ve Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Sorumluluk prensipleriyle yönetilmektedir.

Tarım Kredi Grubu gücünü 1863 yılına dayanan köklü geçmişinden almakta olup kurumsal yönetim ilkeleri olan Adalet ve Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Sorumluluk prensipleriyle yönetilmektedir. Kurumsal yapı içerisindeki kadrolarının tecrübesiyle evrensel normlarda yazılan ve çağın gereklerine uygun şekilde güncel tutulan kurum içi politikalar ve prosedürlerle de gruba bağlı iştiraklerin yönetimleri disiplin altına alınmıştır.

Yıllık 100 milyar TL cirosuyla tarım ve tarımsal sanayide ülkemizin gıda arz güvenliğinin teminatlarından olan grubumuz gündelik keyfi kararlarla değil, yukarıda tanımlanan kurumsal yapı içinde belirlenmiş kurallar bütünüyle yönetilir.

En alt kademeden en üst kademeye kadar çalışanlarının terfi sistemi, yürüttüğü görevin gereği kullanacakları teknoloji bütçesi, kurum araçları, harcırahları, yetkileri, sorumlulukları ve görev tanımları mevzuatlarla yazılı hale getirilmiş ve her personelin rahatlıkla ulaşabileceği intranet (iç iletişim) sisteminde de şeffaf bir şekilde yayımlanmaktadır.

Tarım Kredi Holding’in yeni yönetim döneminde yukarıda verilen bilgilerin ışığında, iştiraklerimiz için yayımlanan araç yönetmeliği gereği 2 şirketimizin Genel Müdürüne rutin bir uygulamayla temsil ettikleri iştirak büyüklüğüne göre araç tahsisi (Audi A4) yapılmış olup kurumumuz aleyhinde maksatlı ve amaç dışı yapılan 60 Adet Audi marka makam aracı kiralandığı haberi asılsız ve yalandır.

Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.