Kurumsal

Vizyon & Misyon

Vizyon

Tarım Kredi Şirketler Topluluğunun vizyonu ülkemiz tarımsal öz kaynaklarının üstün verimlilik ve katma değer ilkesi ile değerlendirilmesi ve yönetilmesi, üreticiden tüketiciye olan değer zincirinin yerli, milli, küresel alanda rekabetçi ve erişilebilir ürün ve hizmetlerden oluşması ile çiftçimizin ürünlerinin ülkenin en büyük ve en köklü çiftçi kuruluşu olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri güvencesiyle markalaşmasıdır.

 

Misyon
 

Tarım Kredi Şirketler Topluluğu, topraktan sofraya tarımsal üretimin her safhasında çiftçilere ve tüketicilere kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir ürün ve hizmetler sunmayı amaçlar. Çiftçilerimizin küresel standartlarda rekabetçi girdilerle üretim yapabilmesi ve tüketicilerimizin dünya standartlarına uygun sağlıklı gıdaya erişimi için her türlü gayreti gösteren çalışanları ile toplumsal birlik ve sinerji gereksiniminin yansıması olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere yerli ve milli tüm ekonomik birimlerin faydası için çaba gösterir. Bu misyon çerçevesinde hareket ederken yeraltı ve yerüstü kaynaklarının korunmasına ve yeni nesillerde sürdürebilir tarımsal üretim bilincinin oluşturulmasına büyük önem verir.