Kurumsal

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI


Tarım Kredi Holding A.Ş., www.tkholding.com.tr internet sitesini ziyaret eden sizlerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu “Gizlilik Politikası” sizlerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla ve hukuka uygun hangi amaç çerçevesinde TK Holding tarafından işlendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve TK Holding tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur.TK Holding tarafından sizlere her türlü kanaldan sunulan tüm hizmetler kısaca “Hizmet” olarak anılacaktır.
 
Gizlilik Politikasının Kapsamı
 
Sunulan hizmetin bir parçası olarak TK Holding, hizmet alan sizlere ilişkin bilgileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Bu Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından TK Holding sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası TK Holding’in kendi kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraflara ait internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca TK Holding internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya TK Holding’in sponsor olduğu ve/veya katıldığı üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden TK Holding sorumlu değildir.
 
Toplanan Veriler
 
TK Holding tarafından, verilen Hizmetler kapsamında birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel veriler şunları içerebilir: Ad-soyad, T.C. Kimlik Numarası, ,anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, fotoğraf, telefon numarası, adres, e-posta adresi, sitemizde görüntülediğiniz sayfalar, sitemizi mobil cihazınız ile ziyaret etmeniz halinde mobil cihazınızı tanıtan veriler ve tarafımıza vermeyi açıkça ve yazılı olarak tercih ettiğiniz ve onayladığınız veya üçüncü kişilerden bu açık onayınız ile elde edebileceğimiz diğer her tür bilgiye tarafımızdan erişilebilir ve bu bilgiler işlenebilir.
 
Kişisel Veriler
 
Bu Gizlilik Politikası’nda, “kişisel verileriniz”, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi veya bilgi parçalarını ifade eder. Bunlar tipik olarak adınız, adresiniz, kullanıcı adınız, profil resminiz, e-posta adresiniz ve telefon numaranızı içerir; ancak IP adresi ve yukarıda belirtilen diğer bilgileri de içerebilmektedir.
 
Otomatik Araçlar Tarafından Toplanan Veriler
 
İnternet sitemizi geliştirmek ve kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çeşitli teknolojiler kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler, internet sitemizi her ziyaret ettiğinizde veya web sitemizle etkileşim kurduğunuzda; erişim ve kullanımı gösteren bilgileri otomatik veya pasif olarak toplayan, çeşitli veri elde etme araçlarıdır. Bu teknolojiye örnek olarak; çerezler (cookies), flash çerezler ve web analizleri gösterilebilir (çerezler ve benzeri teknolojik araçlar bundan böyle “çerezler” olarak anılacak). 
 
Verilerin Saklanma Süresi
 
www.tkholding.com.tr kişisel verilerinizi, söz konusu verilerin elde edilme amaçlarına uygun olan sürece ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen belirli bir süre dahilinde güvenli ve korunmuş bir ortamda saklayacaktır. Kişisel Verilerin Güvenliği www.tkholding.com.tr kişisel verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için gerekli ve makul korumaları sağlamakta, söz konusu verilerin herhangi bir kayba, suiistimale ya da değişikliğe karşı korunması için çok çalışmakta ve gerekli tüm önlemleri almaktadır.
Kişisel verilerinizi genel olarak www.tkholding.com.tr veri tabanlarında ya da hizmet sağlayıcılarımız tarafından sağlanan veri tabanlarında saklamaktayız.
www.tkholding.com.tr’in gerekli hizmeti size ulaştırmak için bilgilerinize erişimi olan sözleşmesel ortakları, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka herhangi amaçla kullanmamakla yükümlüdür. Kişisel verilerinizi, kazara veya yasadışı yok edilmelere, kayıplara, değişimlere, bilgisayar ağı üzerinden veri aktarımları sırasında oluşabilecek kanuna aykırı tüm yetkisiz kullanımlara, açığa çıkarmalara ve erişimlere ve diğer şekillerde olan işlemlere ve kötüye kullanmalara karşı korumak için teknik ve kuruluşun gerektirdiği ölçülerde önlemler alırız.
 
Çerez Kullanımı
 
TK Holding, yukarıda anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
 
Bilgi Güncelleme ve Değişiklik
 
TK Holding, gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik Politikası’nın içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası TK Holding internet sitesinde ilan edilecektir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline www.tkholding.com.tr adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikası’nın değiştirilmesinden sonra TK Holding’in hizmet ve/veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. TK Holding’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.
www.tkholding.com.tr adresinden iletişim bilgilerinizin ve tercihlerinizin doğru, tam ve güncel olmasına yardımcı olabilirsiniz. Elimizdeki diğer kişisel veriler açısından; yanlış olan bir bilgiyi düzeltmemizi ya da yasa gereği veya meşru ticari amaçlar ile saklamasının gerekmediği bilginin silinmesini talep edebilirsiniz.
 
İrtibat Bilgileri
 
Bu Gizlilik Politikası kapsamında yer alan hususlarla ilgili ya da Kişisel Verilerin www.tkholding.com.tr tarafından nasıl işlendiğiyle ilgili sorularınızı info@tkholding.com.tr  e-posta adresinden bize yazılı olarak iletebilir ve bilgi alabilirsiniz.