Kurumsal

Hakkımızda

Tarım Kredi Holding, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin sahip olduğu şirketleri temsil eden ana şirkettir. Bu bağlamda Türkiye’nin tarımsal alandaki en güçlü şirketlerini temsil eder. Bu ülkeden aldığı güçle hareket eden Tarım Kredi Holding, temelinde birleşerek yükselmenin oluşturduğu dinamikle her zaman daha iyiye ulaşmak için gelişime dönük bir yapı ortaya koyar. 

 

Tarım Kredi Holding; sürdürülebilirlik esasına dayalı büyüme prensibiyle teknolojik yeniliklerle birlikte, dönüşüme açık bir stratejik yönetim anlayışını benimser. 

Tarım Kredi Holding tarım, hayvancılık, sanayi, perakende ve lojistik alanlarında faaliyet gösterir. 

Tarım Kredi Holding;

                       Stratejilerin belirlenmesi,

                       Finansman yönetimi,

                       İş geliştirme ve yatırım projelerinin hazırlanması,

                       İnsan kaynakları süreçleri, performans yönetimi, kariyer yönetimi,
 

Verimliliğin arttırılması amacıyla gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri ile tüm paydaşlarına değer kazandırmak üzere hareket eder.

Tarım Kredi Holding şirketleri ile stratejik bir yol haritası çizerek yeni yatırımların, iş birliklerinin ve yeni fırsatların araştırılıp planlanmasına öncülük eder.

Tarım Kredi Holding stratejik öneme sahip olan sektörler için faaliyetlerini sürdürürken büyümeye ve gelişmeye dönük olan 17 grup şirketi ile sektörde önemli bir rol üstlenir.

Tarım Kredi Holding’in yüzde yüz hissedarı 860.000 çiftçi ortağı olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’dir.